Prodaja građevinskih mašina

Mašine za građevinarstvo

 • Big_5320262530ca79.70744847.jpg


 • Mašina za rezanje kamena
 • Mašina za lomljenje kamena
 • Mašina sjekačica za armaturu
 • Mašina savijačica za željezo
 • Cirkulari za drvo
 • Vibratori za beton
 • Stolne bušilice
 • Kompresor električni
 • Kompresor zraka
 • Mašina za čišćenje daske
 • Mašina za čišćenje oplate
 • Agregati od 4 ili 6 kW
 • Agregat 16kW za struju
 • Agregat 30kW za struju
 • Agregat 40kW za struju
 • Vibro nabijač - Skakavac
 • Vibro ploča - Puzavica
 • Mašina za poliranje
 • Mašina za glazuru (helikopter)
 • Top za sušenje
 • Mašina za asfalt/beton
 • Mašina za vodeno bušenje