Euro-Rent d.o.o.

OPLATA

Vodootporna oplata: oplata za ploču:
Crna oplata: od 9mm, 15mm, 21mm, marka PERI, raznih dimenzija

Oplata za šalovanje:
Žuta oplata: od 21mm marka DOKA i od 27mm marka PFEIFER, raznih dimenzija

Prateća oprema:
Maše ili kravate za oplatu od 50cm do 150cm,
distanceri za oplatu od 10cm do 50cm,
klinovi za maše,
žabice za oplatu,
vinkla za stubove

Metalna oplata:
Metalna oplata raznih dimenzija sa svim dodatcim kao što su cvinge, šarafi i spojnice.

Euro-Rent d.o.o.

Informacije

Kontakt!