SKELA: ramovska skela, cjevasta skela, pokretna skela i sva prateća oprema kao što su podovi za skelu, fosne, obične i okretne spojnice, obične i navojne stope, ljestve za skelu.

PULCEVI: metalni pulcevi od 0,8m do 5m; pocinčani pulcevi od 2m do 5,5m

OPLATA: crna oplata od 9-21mm, žuta oplata 27mm sa kravatama i klinovima, distanceri za oplatu, vinkla za stubove, žabice za oplatu, metalna oplata.

TREGERI: tregeri VT20 od 1,6m do 5,9m; tregeri GT24