OPLATA

OPLATA ZA PLOČU:

 • Vodootporna i višeslojna oplata:
  • Crna oplata: od 18-21mm, raznih dimenzija
  • Žuta oplata: od 21mm marka DOKA, raznih dimenzija

OPLATA ZA ZIDOVE:

 • Oplata za šalovanje: od 27mm, raznih dimenzija
  • Maše ili kravate za oplatu od 50cm do 150cm
  • Klinovi za maše
  • Žabice za oplatu
  • Vinkla za stubove

Metalna oplata za zidove:
Metalna oplata raznih dimenzija sa svim dodatcim kao što su cvinge, šarafi i spojnice.