PULCEVI

Metalni pulcevi:
* mali pulcevi od 0,80m-1,7m
* pulcevi 2,2-3,6m
* pulcevi sa vanjskim navojom: 2,2-3,6m
* veliku pulcevi 2,4-5m

Pocinčani pulcevi podupirači:
* Pulcevi marke DOKA EUREX 20 i 30
* Pulcevi sa debelom stijenkom do 4m
* Pulcevi marke DOKA do 5,5m
* Pulcevi marke Klopp sa vilama do 5,35m