PULCEVI

Metalni pulcevi:

  • Mali pulcevi od 0,80m-1,70m
  • Pulcevi od 2,20-3,60m
  • Pulcevi sa vanjskim navojom: 2,20-3,60m
  • Veliki pulcevi od 2,50-5,00m

Pocinčani pulcevi:

  • Pulcevi marke DOKA EUREX 20 i 30 od 3,00m i 4,00m
  • Pulcevi marke PERI 20 i 30 od 3,00m i 4,00m
  • Pulcevi marke Hunnebeck sa debelom stijenkom do 4m