• skela: ramovska, cjevasta, pokretna
  • pulcevi: od 0,80-5,50m: obični, pocinčani, aluminijski
  • oplata: za ploču, za zidove: drvena i metalna
  • tregeri: od 1,80-5,90m
  • škaraste dizalice: od 8-17m radne visine, na struju ili gorivo
  • reflektori i agregati
  • vibroploče, vibronabijači
  • industrijski usisivači
  • građevinske zaštitne ograde
  • ljeste i pokretne skele Cagsan Merdiven