PULCEVI

Metalni pulcevi:

  • Mali pulcevi od 0,80m-1,70m
  • Pulcevi od 2,20-3,60m
  • Pulcevi sa vanjskim navojom: 2,20-3,60m
  • Veliki pulcevi od 2,50-5,00m

Pocinčani pulcevi:

  • Pulcevi marke DOKA EUREX 20 i 30
  • Pulcevi sa debelom stijenkom do 4m
  • Pulcevi marke DOKA do 5,50m
  • Pulcevi marke Klopp sa vilama do 5,35m
  • Aluminijski pulcevi do 5m