OPLATA

Vodootporna oplata: oplata za ploču:
Crna oplata: od 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, marka PERI, raznih dimenzija

Oplata za šalovanje:
Žuta oplata: od 21mm marka DOKA i od 27mm marka PFEIFER, raznih dimenzija

Prateća oprema:

  • Maše ili kravate za oplatu od 50cm do 150cm
  • Distanceri za oplatu od 10cm do 50cm
  • Klinovi za maše
  • Žabice za oplatu
  • Vinkla za stubove
  • Vile/grede za peri
  • Oplatol ulje

Metalna oplata:
Metalna oplata raznih dimenzija sa svim dodatcim kao što su cvinge, šarafi i spojnice.

Prateća oprema:

  • Navojne šipke od 100cm-150cm
  • Navojne matice od 9cm-12cm