SKELA

Ramovska skela:
širina 105cm, visina: 200cm, raspon između dva rama: 180cm

Cjevasta skela:
cijevi od 0,5m do 6m, vanjski fi: 48,3mm
debljina stijenke: 2,6- 3,1mm

Pokretna skela: od 6-8m

Prateća oprema:

  • Limeni podovi
  • Podovi sa otvorom i ljestvama
  • Obične i navojne stope
  • Fiksne i okretne spojnice
  • Fosne za skelu
  • Zakačke sa spojnicom i vijakom
  • Nastavci za skelu